• Interior Design Studio in Los Angeles Musik Kurser
  Daf, Piano, Tonbak, Fiol, Setar och Tar
 • Interior Design Studio in Los Angeles Datakurser
  Windows, Internet, Word, Excel, PowerPoint
  Facebook, E-post
  Photoshop, ...
 • Interior Design Studio in Los Angeles Läroböcker
  Denna bok är skriven av Ashkan Avishan och undervisas i skolor i Sverige och andra länder.

Kurser

Höst 2018

Utbildningscentret Iran (UCI) i samarbete med ABF Göteborg startar följande studiecirklar under hösttermin 2016. Startdatum 12 augusti.
1. Persiska för icke persisktalande
2. Svenska (Mål 1, 2, SFI B-C & SFI C-D)
3. Engelska (grund & avancerat) & Ungdomar
4. Matematik (grund) & A,B,C,D,E
5. Fysik A,B
6. Kemi A,B
7. Data- olika program (nybörjare och avancerad) & PowerPoint, Excel, photoshop
8. Musik (song, piano)
9. Historia
10. Samhällskunskap
11. Idéhistoria
12. Det Iranska kulturarvet
13. Schack
14. Träffpunkt
15. Svensk talträning (konversation)
klicka här för att se höstschemat 2020

Nyheter

20200304
Årsmöte 2019

Kära vänner!
Utbildningscentret Irans årsmöte hålls lördag den 14:e mars kl. 13.00 i Folkets Hus Hammarkullen. Var med och påverka, ni kan lämna era förslag till Khosrow Dasht Navard medlem i föreningens valberedning.
UCIs styrelse
Välkomna!