• Interior Design Studio in Los Angeles Musik Kurser
  Daf, Piano, Tonbak, Fiol, Setar och Tar
 • Interior Design Studio in Los Angeles Datakurser
  Windows, Internet, Word, Excel, PowerPoint
  Facebook, E-post
  Photoshop, ...
 • Interior Design Studio in Los Angeles Läroböcker
  Denna bok är skriven av Ashkan Avishan och undervisas i skolor i Sverige och andra länder.

Välkommen till Utbildningscentret Iran

Utbildningscentret Iran (UCI) är en kultur- och bildningsförening som bildades år 1992 för att främja iranska barns och ungdomars modersmålsundervisning. Men vår förening växte så småningom och nu har ett omfattande social- och kulturaktivitetsområde. Nu deltar personer med olika etniska bakgrund i våra kurser och verksamheter.

UCI är en religiöst, etniskt, nationellt och politiskt obunden förening.

UCI ligger i det tätbefolkade invandrarområdet Hammarkullen. UCI’s medlemsantal har ökat successivt. Nu har vår förening över 600 betalande medlemmar. UCI’s övergripande målsättning förutom bildningsverksamhet är att motverka segregation i samhället. För att nå upp till detta mål har det varit nödvändigt att följa invandrarnas konkreta situation mot bakgrund av samhällsutvecklingen.

Utbildningscentret Iran har haft nära samarbete med ABF Göteborg, vilket både i form av bidragsgivare och som en viktig inspirationskälla betytt mycket för oss. För att bedriva våra dagliga verksamheter har vi också nära kontakt med andra myndigheter och institutioner som Länsarbetsnämnden i Göteborg, Göteborgs Stad Angered, Idrotts- och Föreningsförvaltningen, Folksam, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen i olika stadsdelar.

Nyheter

20181205
Jullov

Härmed vill vi informera att Utbildningscentret Iran kommer att vara stängd fr.o.m. fedagen den 21 december t.o.m. söndagen den 6 januari 2019. Vi öppnar måndagen den 7 januari 2019. Vi på Utbildningscentret Iran önskar alla våra kära landsmän och medlemmar en riktig god jul och gott nytt år.