• Interior Design Studio in Los Angeles Musik Kurser
  Daf, Piano, Tonbak, Fiol, Setar och Tar
 • Interior Design Studio in Los Angeles Datakurser
  Windows, Internet, Word, Excel, PowerPoint
  Facebook, E-post
  Photoshop, ...
 • Interior Design Studio in Los Angeles Läroböcker
  Denna bok är skriven av Ashkan Avishan och undervisas i skolor i Sverige och andra länder.

Aktiviteter

Uci’s kulturverksamhet

Olika aktiviteter och föreläsningar, Litteratur och poesikväll, Föreläsning om Irans politiska och sociala frågor, föreläsningar om aktuella samhällsfrågor.
Aktivt deltagande i firandet av den persiska ”Eldfesten”.

Studieverksamhet

UCI,s studieverksamhet vänder sig till såväl barn, ungdomar som vuxna med invandrarbakgrund.
Sammanlagt hade Utbildningscentret Iran 16 studiecirklar i olika ämnen.

Socialverksamhet

UCI’s socialverksamhet utgörs av en rad sociala insatser inom olika områden. Ett viktigt led i det sammanhanget utgörs av de projekt, cirklar, seminarierum och informationsmöten UCI haft och anordnat för sina medlemmar.
Här nedan följer några aktiviteter som UCI haft under de gångna åren:
Samarbete med Folksam/Fonus, Informationsmöte om hälsofrågor och samarbete med, och stöd till nybildade invandrarföreningar.

Nyheter

20181205
Jullov

Härmed vill vi informera att Utbildningscentret Iran kommer att vara stängd fr.o.m. fedagen den 21 december t.o.m. söndagen den 6 januari 2019. Vi öppnar måndagen den 7 januari 2019. Vi på Utbildningscentret Iran önskar alla våra kära landsmän och medlemmar en riktig god jul och gott nytt år.