• Interior Design Studio in Los Angeles Läroböcker
  Denna bok är skriven av Ashkan Avishan och undervisas i skolor i Sverige och andra länder.
 • Interior Design Studio in Los Angeles Musik Kurser
  Daf, Piano, Tonbak, Fiol, Setar och Tar
 • Interior Design Studio in Los Angeles Datakurser
  Windows, Internet, Word, Excel, PowerPoint
  Facebook, E-post
  Photoshop, ...

Aktiviteter

Uci’s kulturverksamhet

Olika aktiviteter och föreläsningar, Litteratur och poesikväll, Föreläsning om Irans politiska och sociala frågor, föreläsningar om aktuella samhällsfrågor.
Aktivt deltagande i firandet av den persiska ”Eldfesten”.

Studieverksamhet

UCI,s studieverksamhet vänder sig till såväl barn, ungdomar som vuxna med invandrarbakgrund.
Sammanlagt hade Utbildningscentret Iran 16 studiecirklar i olika ämnen.

Socialverksamhet

UCI’s socialverksamhet utgörs av en rad sociala insatser inom olika områden. Ett viktigt led i det sammanhanget utgörs av de projekt, cirklar, seminarierum och informationsmöten UCI haft och anordnat för sina medlemmar.
Här nedan följer några aktiviteter som UCI haft under de gångna åren:
Informationsmöte om hälsofrågor och samarbete med, och stöd till nybildade invandrarföreningar.

NyheterÅrsmöte 2023

Kära vänner!
Utbildningscentret Irans årsmöte hålls lördag den 2:a mars 2024 kl. 13.00 i Folkets Hus Hammarkullen.
Var med och påverka, ni kan lämna era förslag till Khosrow Dasht Navard medlem i föreningens valberedning.

UCIs styrelse